osobiście :

Nasi partnerzy dbają o swoich klientów osobiście. Z naszymi klientami budujemy bliskie relacje oparte na lojalności, szacunku i wspólnych doświadczeniach. Dbamy o to, aby zapewnić osobisty kontakt, niespotykany w dużych firmach doradczych.

przedsiębiorczo :

Nasi klienci to, jak my, głównie średniej wielkości firmy zarządzane przez właścicieli. Dlatego rozumiemy swoich klientów, ich aspiracje i co to znaczy być przedsiębiorczym. Dla nas rozliczenia naszych klientów, to nie tylko liczby, ale za każdym razem przede wszystkim niepowtarzalna historia, która kryje się za nimi.

globalnie :

MGI Worldwide jest obecne na każdym kontynencie i niemal każdym kluczowym centrum gospodarczym na świecie. Mamy członków w ponad 90 krajach i 260 lokalizacjach. Niezależnie od tego, jak skomplikowane są wymagania klientów, ktoś w MGI zawsze będzie miał wiedzę fachową, aby pomóc.

By uzyskać więcej informacji, odwiedź
www.mgiworld.com

JESTEŚMY W

0

KRAJACH

MAMY PONAD

0

BIUR

ŁĄCZYMY PONAD

0

SPECJALISTÓW

Z PONAD

0 latami

DOŚWIADCZENIA

MGI Modzelewski to niezależna polska firma doradcza powstała w 2007 roku.

W naszej praktyce specjalizujemy się w obsłudze zagranicznych podmiotów oraz spółek z udziałem kapitału zagranicznego, działających w Polsce. Do grona naszych klientów należą również niezależne kapitałowo podmioty krajowe działające na rynkach międzynarodowych.

Jako zaangażowany członek MGI Worldwide, możemy wspierać Państwa biznes na całym świecie.

osobiście :

Nasi partnerzy dbają o swoich klientów osobiście. Z naszymi klientami budujemy bliskie relacje oparte na lojalności, szacunku i wspólnych doświadczeniach. Dbamy o to, aby zapewnić osobisty kontakt, niespotykany w dużych firmach doradczych.

przedsiębiorczo :

Nasi klienci to, jak my, głównie średniej wielkości firmy zarządzane przez właścicieli. Dlatego rozumiemy swoich klientów, ich aspiracje i co to znaczy być przedsiębiorczym. Dla nas rozliczenia naszych klientów, to nie tylko liczby, ale za każdym razem przede wszystkim niepowtarzalna historia, która kryje się za nimi.

globalnie :

MGI Worldwide jest obecne na każdym kontynencie i niemal każdym kluczowym centrum gospodarczym na świecie. Mamy członków w ponad 90 krajach i 260 lokalizacjach. Niezależnie od tego, jak skomplikowane są wymagania klientów, ktoś w MGI zawsze będzie miał wiedzę fachową, aby pomóc.

By uzyskać więcej informacji, odwiedź
www.mgiworld.com

Usługi

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W naszej pracy łączymy znajomość polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz bilansowego z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowym konsultingu, stosując przy tym najwyższe standardy właściwe dla tego typu działalności.
W działaniu naszej firmy istotną rolę odgrywa łączenie znajomości zagadnień i procesów ekonomicznych z wiedzą prawniczą, ponieważ nasi współpracownicy mają wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze.

Oferujemy usługi w języku polskim, niemieckim i angielskim.

 • przygotowywanie opinii oraz analiz podatkowych
 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych i księgowych
 • opracowywanie procedur wewnętrznych zapobiegających powstawaniu ryzyk podatkowych
 • występowanie o indywidualne interpretacje podatkowe
 • wsparcie w zakresie ustalania i poboru podatku u źródła (withholding tax)
 • planowanie i wdrażanie struktur działalności operacyjnej zagranicznych inwestorów w Polsce pod kątem polskich regulacji podatkowych
 • prowadzenie wewnętrznych szkoleń podatkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w szczególności na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym
 • obsługa księgowa oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • bieżące rozliczenia podatkowe, w tym składanie wymaganych deklaracji podatkowych
 • raportowanie na potrzeby grupy, na podstawie wytycznych Klienta
 • raportowanie GUS, NBP, Intrastat i inne
 • doradztwo w zakresie rozliczania kosztów oraz kalkulacji produkcji

 • bieżące rozliczenia płacowe
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • wsparcie zagranicznych pracodawców przy rozliczaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych na terytorium Polski
 • rozliczanie podatkowe nierezydentów (expatriates)
 • doradztwo w zakresie podatków od wynagrodzeń oraz ZUS
 • optymalizacja w zakresie form zatrudnienia i wynagradzania

 • rejestracja do VAT i prowadzenie rozliczeń VAT podmiotów zagranicznych
 • obsługa kontroli podatkowych w zakresie VAT
 • przygotowywanie i obsługa wniosków ws. zwrotu VAT na podstawie Dyrektyw UE

 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych („local file”)
 • sporządzanie analiz porównawczych („benchmarking”)
 • weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji sporządzonych przez klienta
 • doradztwo w zakresie prawidłowości stosowanych cen transferowych

 • bieżące kontakty z organami podatkowymi w sprawach zwrotów nadpłat, zwrotów VAT, zaświadczeń itp.
 • reprezentacja w ramach kontroli podatkowych
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi w razie sporów

 • identyfikacja i minimalizacja ryzyk podatkowych
 • ustalenie sytuacji finansowej firmy
 • przygotowanie do transakcji (vendor / buyer tax due diligence)

Zespół

Wykonując nasze usługi, stawiamy na bliską, partnerską relację z Klientem. Dlatego najistotniejszą rolę odgrywają nasi pracownicy. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zdobywali doświadczenie w renomowanych firmach doradczych, świadczących usługi dla podmiotów działających na międzynarodowych rynkach.

W chwili obecnej nasz zespół składa się z 23 osób, w tym m.in:

 • 4 doradców podatkowych,
 • 1 biegłego rewidenta,
 • 5 licencjonowanych księgowych.

 

Wszyscy nasi pracownicy władają m.in. językiem niemieckim lub angielskim.

01_GM.jpg

Grzegorz
Modzelewski

Biegły Rewident,
Managing Partner
02_KM.jpg

Krzysztof
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Senior partner
03_TM.jpg

Tomasz
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Partner
04_LB.jpg

Łukasz
Bocianiak

Doradca podatkowy,
Senior tax manager
05_DD.jpg

Dorota
Dąbrowska

Specjalista
do spraw kadr i płac
06_JK.jpg

Joanna
Krzywnicka

Główna księgowa
07_MK.jpg

Magdalena
Kwaśniewska

Główna księgowa
08_BS.jpg

Beata
Skrzypa

Główna księgowa
09_RS.jpg

Renata
Ślesicka

Główna księgowa,
Doradca podatkowy
01_GM.jpg

Grzegorz
Modzelewski

Biegły Rewident,
Managing Partner
02_KM.jpg

Krzysztof
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Senior partner
03_TM.jpg

Tomasz
Modzelewski

Doradca podatkowy,
Partner
04_LB.jpg

Łukasz
Bocianiak

Doradca podatkowy,
Senior tax manager
05_DD.jpg

Dorota
Dąbrowska

Specjalista
do spraw kadr i płac
06_JK.jpg

Joanna
Krzywnicka

Główna księgowa
07_MK.jpg

Magdalena
Kwaśniewska

Główna księgowa
08_BS.jpg

Beata
Skrzypa

Główna księgowa
09_RS.jpg

Renata
Ślesicka

Główna księgowa,
Doradca podatkowy
International

Jesteśmy członkiem MGI Worldwide.  MGI Worldwide jest jedną z wiodących światowych sieci firm audytorskich, podatkowych i księgowych, założoną w 1947 roku. Firmy członkowskie liczą ponad 260 biur w ponad 90 krajach, zatrudniając w sumie 5.200 specjalistów na wszystkich kontynentach.

Większość członków MGI Worldwide to średniej wielkości firmy o znaczącej pozycji na ich lokalnych rynkach.

Typowymi klientami są firmy rodzinne, przedsiębiorcy i szybko rosnące przedsiębiorstwa, niektóre zaangażowane w transakcje zagraniczne, inne dopiero planujące ekspansję zagraniczną.

Firmy członkowskie MGI Worldwide oferują klientom osobiste wsparcie na poziomie partnerów, któremu nie mogą dorównać duże firmy. Członkowie MGI Worldwide będąc sami właścicielami firm, doskonale rozumieją potrzeby ich klientów jako przedsiębiorców.

Co daje nam członkostwo w MGI Worldwide?
Zobacz film MGI Worldwide

MGI Worldwide jest siecią niezależnych firm audytorskich, podatkowych, księgowych i konsultingowych. MGI Worldwide nie świadczy żadnych usług a jej firmy członkowskie nie są powiązane kapitałowo. Każda firma członkowska jest odrębnym podmiotem i ani MGI Worldwide ani żadna z firm członkowskich nie ponosi odpowiedzialności za działania, opinie lub usługi innych firm członkowskich. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.mgiworld.com/legal.

Kontakt
MGI Modzelewski

Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
Eurocentrum Alfa
tel.: +48 22 875 30 55
e-mail: office@modzelewski.tax

MGI Modzelewski Sp. z o.o. Sp. k.
KRS 0000713590, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 141174570, NIP 525-24-11-679
MGI Modzelewski Tax Sp. z o.o.
KRS 0000630213, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 365071282, NIP 701-06-00-745
MGI Modzelewski Sp. z o.o.
KRS 0000804229, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
REGON 384377856, NIP 701-09-45-303