Usługi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń płacowych

  • rachunkowość finansowa: opracowanie polityki rachunkowości, zakładanie ksiąg rachunkowych, księgowanie zdarzeń gospodarczych
  • rachunkowość zagranicznych zakładów w Polsce (permanent establishment)
  • rejestracja i prowadzenie rozliczeń VAT dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych w Polsce
  • rozliczanie płac
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • rozliczanie podatkowe nierezydentów (expatriates)

 

 

 

 

 

 

 

Modzelewski & Partners, ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa, tel.: +48 22 875 30 55, fax: +48 22 825 50 78
Projekt: VisualTeam