Usługi

Międzynarodowe planowanie podatkowe w aspekcie:

  • zarządzanie podatkiem u źródła (withholding tax)
  • tworzenie holdingów
  • planowanie i wdrażanie struktur działalności operacyjnej zagranicznych inwestorów w Polsce
  • opodatkowania zagranicznej kadry zarządzającej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modzelewski & Partners, ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa, tel.: +48 22 875 30 55, fax: +48 22 825 50 78
Projekt: VisualTeam