Usługi

Bieżące doradztwo podatkowe

  • przygotowywanie opinii podatkowych odnośnie przedstawionych stanów faktycznych lub planowanych przedsięwzięć
  • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowych i księgowych
  • opracowywanie procedur wewnętrznych zapobiegających powstawaniu ryzyk podatkowych, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie compliance
  • bieżące doradztwo podatkowe i księgowe na zasadzie hot-line
  • szkolenia wewnętrzne w zakresie podatkowych aspektów działalności operacyjnej przedsiębiorców
  • występowanie do Ministra Finansów z wnioskami o wydanie indywidualnych wiążących interpretacji prawa podatkowego

 

 

 

 

 

 

Modzelewski & Partners, ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa, tel.: +48 22 875 30 55, fax: +48 22 825 50 78
Projekt: VisualTeam