Partnerzy

Krzysztof Modzelewski

Doradca podatkowy, Senior partner

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1993 r. W okresie tym pracował w międzynarodowych spółkach audytorskich, w tym przez pięć lat w renomowanej spółce z udziałem kapitału niemieckiego kierując jej działem doradztwa podatkowego.

 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiki Produkcji. Pięć lat był jej pracownikiem naukowym. Dziewięć lat pracował w Ministerstwie Gospodarki, w tym pięć lat w Wydziale Handlu Ambasady RP w Berlinie.

 

Numer wpisu na listę doradców podatkowych: 00030

 

Kontakt: k.modzelewski@modzelewski.tax

Grzegorz Modzelewski

Biegły Rewident, Partner

Partner odpowiedzialny za zarządzanie zespołem świadczącym usługi księgowe oraz bieżące doradztwo podatkowe.

 

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor w międzynarodowych firmach audytorskich, w tym w jednej z firm należących do tzw. „wielkiej czwórki”.

 

 

 

Numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów: 12134

 

Kontakt: g.modzelewski@modzelewski.tax

Modzelewski & Partners, ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa, tel.: +48 22 875 30 55, fax: +48 22 825 50 78
Projekt: VisualTeam